Home Art of Creations
Vragen? Bel snel 06-23 64 8008

Identiteit en website Harma Bodde


Na gesprekken met Harma Bodde hebben wij een design opgeleverd met een compleet eigen sfeer rondom uitvaartzorg en het werk van Harma Bodde. Harma vroeg aan Art of Creations om een website te maken die de dood symboliseert als een rechtvaardig afscheid in kleur en niet traditioneel website. www.harmaboddeuitvaartzorg.nl